Hut be phot Ha Noi chuyên nghiệp – nhanh sạch – giá rẻ


Tỉnh Bắc Giang kiểm tra và xử lý các công ty vi phạm về môi trường

Phó Giám đốc của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Bắc Giang Vũ Văn Tưởng cho biết: Năm 2014 tỉnh Bắc Giang tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường, không để xảy ra các sự cố về môi trường; tập trung kiểm tra, giám sát các đơn vị đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Tỉnh đã xây dựng và tiến hành triển khai ngay Chương hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã triển khai thực hiện Nghị quyết 35/2013/NQ-CP của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ môi trường; chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu.

Bắc Giang kiểm tra, xử lý các vi phạm về môi trường
Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan để tiến hành xem xét thực trạng công việc quản lý và xử lý phế thải khu vực nông thôn để đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh những biện pháp quản lý trong thời gian tới. Tỉnh đã triển khai xây dựng mô hình điểm xử lý rác thải phát sinh tại khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường khu công nghiệp trên địa bàn; xây dựng báo cáo hiện trạng đa dạng sinh học của tỉnh. Tỉnh đang rất nỗ lực thực hiện công tác thu gom và xử lý rác thải trong khu vực thành thị và nông thôn; đôn đốc chủ đầu tư các khu, cụm công nghiệp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung…, từng bước để giảm thiểu ô nhiễm môi trường do các chất thải phát sinh từ các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trong địa bàn thành phố, trong các khu cụm khu công nghiệp, làng nghề và, khu dân cư tập trung lớn và các khu đô thị

Từ năm 2013 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang phối hợp với Đoàn thanh tra của Tổng cục Môi trường đã tiến hành thanh tra lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với 33 cơ sở trên địa bàn thành phố. Qua đánh giá đã xử phạt hành chính đối với 26 cơ sở với tổng số tiền xử phạt trên 2,5 tỷ đồng. Trong đó đã xử phạt Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang ở Khu công nghiệp Đình Trám tại huyện Việt Yên, TP. Bắc Giang với số tiền trên 270 triệu đồng; xử phạt các Công ty TNHH Yoojin Vina và Công ty TNHH Italisa Việt Nam ở Khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng, thành phố Bắc Giang với số tiền trên 180 triệu đồng…

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã thực hiện công tác kiểm tra về lĩnh vực bảo vệ môi trường theo kế hoạch đối với 47 cơ sở trên địa bàn, kiến nghị xử lý vi phạm hành chính đối với 8 cơ sở với tổng số tiền phạt trên 510 triệu đồng; kiểm tra đột xuất đối với 55 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh, kiến nghị xử lý vi phạm hành chính 4 cơ sở với tổng số tiền phạt trên 383 triệu đồng.