Hut be phot Ha Noi chuyên nghiệp – nhanh sạch – giá rẻ


Đề án quy hoạch xử lý chất thải rắn tại Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội từ nay đến năm 2030 với tầm nhìn đến năm 2050 với quan điểm chất thải rắn phải được phân loại tại nguồn chất thải. Việc thu gom, xử lý phải ưu tiên sử dụng công nghệ hiện đại, phù hợp. Hạn chế việc chôn lấp nhằm tiết kiệm tài nguyên đất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Quy hoạch đưa ra chỉ tiêu cụ thể từ nay đến năm 2020, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị khoảng 85% – 100%, nông thôn khoảng 70% – 80%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn xây dựng khu vực đô thị là 80% – 100%, nông thôn 60% – 80%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn công nghiệp 80% – 90%;…

ctn130420131

Phân 3 vùng xử lý chất thải rắn

Theo Quyết định, quy hoạch phân vùng xử lý chất thải rắn theo 3 vùng: Vùng I – Khu vực phía Bắc bao gồm khu vực nội đô lịch sử, các quận (Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Long Biên và Thanh Trì), các huyện (Mê Linh, Gia Lâm, Sóc Sơn, Đông Anh), diện tích ước tính 1.150 km2.

Vùng II – Khu vực phía Nam gồm một phần huyện Thanh Trì, một phần quận Hà Đông, các huyện (Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức), diện tích khoảng 990 km2.

Vùng III – Khu vực phía Tây bao gồm một phần quận Hà Đông, các huyện (Hoài Đức, Đan phượng, Phúc Thọ, Quốc Oai, Ba Vì, Thạch Thất, Chương Mỹ), nội và bên ngoài thị xã Sơn Tây, diện tích ước tính khoảng1.204,6 km2.

Đầu tư mới 9 khu xử lý chất thải rắn. Quy hoạch xử lý chất thải rắn tại Thủ đô Hà Nội xác định có 17 khu xử lý chất thải rắn trong đó 8 khu hiện hữu được nâng cấp để mở rộng 9 khu đầu tư mới, được sắp xếp theo 3 vùng nêu trên.

Vùng I gồm 5 khu xử lý chất thải rắn: Khu xử lý chất thải rắn Sóc Sơn (hiện có tiếp tục xây dựng mở rộng); khu xử lý chất thải rắn Việt Hùng (hiện có tiếp tục sử dụng); khu xử lý chất thải rắn Kiêu Kỵ (hiện có tiếp tục sử dụng); khu xử lý chất thải rắn Phù Đổng (xây dựng mới); khu xử lý chất thải rắn Cầu Diễn (hiện có tiếp tục sử dụng).

Vùng II có 6 khu xử lý chất thải rắn, trong đó đã xây dựng được 4 khu và 2 khu tiếp tục xây dựng mở rộng. Vùng III cũng đã có 6 khu xử lý chất thải rắn với 4 khu xây dựng mới và 2 khu tiếp tục xây dựng mở rộng.

Ngoài ra bản quy hoạch chung và quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội còn có khu xử lý chất thải rắn Tiến Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình quy mô khoảng 200 ha sẽ hỗ trợ xử lý chất thải rắn công nghiệp (thông thường và nguy hại) cho Thủ đô Hà Nội.

Về các khu bãi đổ chất thải rắn xây dựng và bãi chôn lấp bùn thải thoát nước, sẽ quy hoạch 26 bãi đổ chất thải rắn xây dựng với diện tích vào năm 2020 vào khoảng 39 ha, năm 2030 vào khoảng108 ha và 03 bãi chôn lấp bùn thải thoát nước với diện tích năm 2020 là 8 ha, năm 2030 là 23 ha.

Tổng nhu cầu vốn cho toàn bộ Quy hoạch chất thải rắn Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ước tính vào khoảng 11.000 tỷ đồng. Trong đó kinh phí xây dựng đến năm 2020 ước tính lên tới 3.400 tỷ đồng.